Regal Stenalderbrød 500g tilbakekalles fra markedet da sesamfrøene i blandingen kan inneholde rester av etylenoksid.

Produktet tilbakekalles ettersom det under en kvalitetskontroll framkom at sesamfrøene som inngår i blandingen kan inneholde rester av etylenoksid.
Bruk av etylenoksid som en komponent i plantevernmidler er forbudt i Norge.

Som et sikkerhetstiltak tilbakekaller vi alle batcher av Regal Steinalderbrød fra markedet.

Salg av dette produktet er stoppet hos alle forhandlere.

Forbrukere som har kjøpt det aktuelle produktet vil få erstatning ved å henvende seg til forbruker.regal@lantmannen.com eller telefonnr 800 80 970.

Produktbilder er tilgjengelig på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Forbrukerkontakt, Lantmännen Cerealia
Tlf: 800 80 970 (mandag-fredag kl. 9:00-11:30)
E-post: forbruker.regal@lantmannen.com

Emelie Bontesse de Filippis, Kommunikasjonssjef i Lantmännen Cerealia
Tlf: +46 10 556 98 21