Her er noen viktige tabeller for mål og vekt. En enkel omregningstabell for mål og vekt (med noen engelske og amerikanske mål) og en tabell som viser sammenhengen mellom forskjellige volummål og vektenheter til bruk ved baking.

Tabell over forskjellige volummål, vektenheter og antall kan være nyttig når man skal bake. Se gjerne vedlagte tabeller her:

Tabell over forskjellige volummål, vektenheter og antall:  

Vekt - Tilsvarer
1 kg - 1000 gram
1 gram - 1000 mg
1 mg - 0,001 gram
1 lb (pound) - 0,453 kg
1 gr (grain) - 64,8 milligram
1 oz (ounces) - 28,35 gram
3,5 oz - 100 g
1 st (stone) - 6,35 kg
1 qu (quater) - 2 stones

Antall - Tilsvarer 
1 gross - 144 stk
1 dusin - 12 stk
1 snes - 20 stk